AFLYST
Kommuneplan 2009

Blandet bolig- og erhverv

Der er fire forskellige typologier for blandet bolig- og erhvervsområder i kommuneplanrammerne, som dækker over følgende betegnelser:

Typologi Dækker typisk
C1 Blandede områder med lav tæthed (typisk i kommunens mindre byer)
C2 Blandede områder ofte med mulighed for fortætning (typisk i centrale dele af kommunens mindre byer)
C3 Blandede områder med relativ høj tæthed (typisk i Svendborg By)
C4 Centrale blandede områder med stor tæthed (i Svendorg Bymidte)

Klik på de enkelte typologier for at se rammebestemmelserne.

Rammebestemmelserne for C1, C2 og C3 ligner hinanden i vid udstrækning, men varierer på bebyggelsesprocent, max. højde, max. etageantal, mulighed for etablering af erhverv og krav til facade- og randbebyggelse. C4-typologien er målrettet de centrale dele af Svendborg Bymidte og opperer med kvalitative bygningsregulerende bestemmelser fremfor maksimale grænser.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.