AFLYST
Kommuneplan 2009

Bolig

Der er seks forskellige boligtypologier i kommuneplanrammerne, som dækker over følgende betegnelser:

Typologi Dækker typisk
B1 "Gamle" haveboliger
B2 "Nye" haveboliger
B3 Tæt-lav boligbebyggelse
B4 Villaer
B5 Etageboliger (2,5 etager)
B6 Etageboliger (op til 4 etager)

Klik på de enkelte typologier for at se rammebestemmelserne.

Rammebestemmelserne ligner hinanden i vid udstrækning, men varierer på bebyggelsesprocent, max. højde, max. etageantal og grundstørrelse. Derudover skal hensynet til den arkitektoniske helhedsvirkning vægtes særlig højt i B1- og B4-områder.

B2-typologien er klart den mest brugte, efterfuldt af B3-typologien.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.