AFLYST
Kommuneplan 2009

01.01.B4.473


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer01.01.B4.473
PlannavnBoligområde Strandvej/Niels Juels Vej/Præstevæng
Omrdets anvendelseBoligformål i form af fritliggende énbolighuse
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 45 %
Etageantal og bygningshjdeMax etager: 2,5
Max hjde: 11,5 m
Srlige bestemmelserBebyggelsen langs Valdemarsgade skal opføres som sluttet eller overvejende sluttet bebyggelse, i eksisterende fadeflugt og med husdybder svarende til den fremherskende i området.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle B4-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst