AFLYST
Kommuneplan 2009

01.01.B5.461


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer01.01.B5.461
PlannavnBoligområde Dronningholmsvej
Omrdets anvendelseBoligformål i form af etagebebyggelse
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 50 %
Etageantal og bygningshjdeMax etager: 2,5
Max hjde: 11,5 m
Srlige bestemmelserBebyggelsen langs Dronningholmsvej skal opføres i eksisterende facadeflugt og med husdybder svarende til den fremherskende i området.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle B5-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst