AFLYST
Kommuneplan 2009

01.01.C3.755


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer01.01.C3.755
PlannavnBlandet bolig- og erhvervsområde Vestergade
Omrdets anvendelseBlandet bolig- og erhvervsformål
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 75 %
Etageantal og bygningshjdeMax etager: 2,5
Max hjde: 11 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstrelse for dagligvarer: 300 m
Max butiksstrelse for udvalgsvarer: 300 m
Max bruttoetageareal: 600 m
Srlige bestemmelserDetailhandel tillades kun indenfor bymidteafgrænsningen.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle C3-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst