AFLYST
Kommuneplan 2009

01.01.C3.929


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer01.01.C3.929
PlannavnSG-hallen Vestergade
Omrdets anvendelseBlandet bolig- og erhvervsformål samt idrætsanlæg
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 200 %
Etageantal og bygningshjdeMax etager: 3
Max hjde: 11 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstrelse for dagligvarer: 300 m
Max butiksstrelse for udvalgsvarer: 300 m
Max bruttoetageareal: 1500 m
Srlige bestemmelserI lokalplanlægningen skal der sikres, at ny bebyggelse bidrager til en facadevirkning mod Johs. Jørgensens Vej. Kravet til opholdsarealer gælder ikke for idrætsanlæg.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle C3-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst