AFLYST
Kommuneplan 2009

01.01.C4.146


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer01.01.C4.146
PlannavnBlandet bolig- og erhvervsområde Ramsherred
Omrdets anvendelseBlandet bolig- og erhvervsformål
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Etageantal og bygningshjdeMax etager: 4
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstrelse for dagligvarer: 300 m
Max butiksstrelse for udvalgsvarer: 1000 m
Max bruttoetageareal: 10000 m
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle C4-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst