AFLYST
Kommuneplan 2009

01.01.C4.278


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer01.01.C4.278
PlannavnBlandet bolig- og erhvervsområde Lerchesvej
Omrdets anvendelseBlandet bolig- og erhvervsformål
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Etageantal og bygningshjdeMax etager: 4
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstrelse for dagligvarer: 1000 m
Max butiksstrelse for udvalgsvarer: 2000 m
Max bruttoetageareal: 3000 m
Srlige bestemmelserBebyggelsen skal fortrinsvis placeres langs Lerchesvej og Nyborgvej.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle C4-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst