AFLYST
Kommuneplan 2009

01.01.D1.649


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer01.01.D1.649
PlannavnButiksområde Føtex Lerchesvej
Omrdets anvendelseDetailhandelsformål
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 120 %
Etageantal og bygningshjdeMax hjde: 11 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstrelse for dagligvarer: 3500 m
Max butiksstrelse for udvalgsvarer: 2000 m
Max bruttoetageareal: 10000 m
Srlige bestemmelserBebyggelse langs Møllergade skal opføres med husdybder svarende til den fremherskende i området.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle D1-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst