AFLYST
Kommuneplan 2009

01.01.E2.498


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer01.01.E2.498
PlannavnErhvervsområde - Østre Havnevej
Omrdets anvendelseErhvervsformål i form af let/lokalt erhverv
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 50 %
Etageantal og bygningshjdeMax hjde: 15 m
Srlige bestemmelserBebyggelse mod Østre Havnevej skal udføres med facadevirkning.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle E2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst