AFLYST
Kommuneplan 2009

01.01.E5.481


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer01.01.E5.481
PlannavnErhvervsområde Frederiksøen
Omrdets anvendelseErhvervsformål i form af havneerhverv
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 125 %
Etageantal og bygningshjdeMax hjde: 20 m
Srlige bestemmelserDer gives mulighed for opfyldning af areal på søterritoriet.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle E5-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst