AFLYST
Kommuneplan 2009

01.01.R3.816


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer01.01.R3.816
PlannavnRekreativt område Mudderhulet/Træskibshavn
Omrdets anvendelseRekreative formål i form af lystbådehavn
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Byzone
Srlige bestemmelserOffentlighedens adgang til kysten skal sikres ved adgang ad moleanlæg mellem Havnepladsen og Gasværkskajen.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle R3-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst