AFLYST
Kommuneplan 2009

01.01.T1.882


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer01.01.T1.882
PlannavnTekniske anlæg Bagergade
Omrdets anvendelseTekniske anlæg i form af trafikanlæg
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstrelse for dagligvarer: 100 m
Max butiksstrelse for udvalgsvarer: 1500 m
Max bruttoetageareal: 3000 m
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle T1-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst