AFLYST
Kommuneplan 2009

02.01.D1.958


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer02.01.D1.958
PlannavnButiksområde Ole Rømers Vej
Omrdets anvendelseDetailhandelsformål
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 50 %
Etageantal og bygningshjdeMax hjde: 8,5 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstrelse for dagligvarer: 1500 m
Max butiksstrelse for udvalgsvarer: 2000 m
Max bruttoetageareal: 4000 m
Srlige bestemmelserButikker skal have et bruttoetageareal på mindst 1000 m². Lokalplanlægning for nye butiksarealer er under forudsætning af, at trafikforholdene kan løses tilfredsstillende.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle D1-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst