AFLYST
Kommuneplan 2009

02.01.D2.647


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer02.01.D2.647
PlannavnButiksområde Silvan Ole Rømers Vej
Omrdets anvendelseDetailhandelsformål i form af butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper (jf. Planlovens definition)
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 75 %
Etageantal og bygningshjdeMax hjde: 11,5 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butikker til srlig pladskrvende varegrupper: 5000 m
Max bruttoetageareal: 5000 m
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle D2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst