AFLYST
Kommuneplan 2009

02.01.R1.651


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer02.01.R1.651
PlannavnRekreativt område Lille Eng
Omrdets anvendelseRekreative formål i form af bypark, legeplads, skov eller grønt område
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Srlige bestemmelserDer skal sikres en sammenhængende stiforbindelse langs kysten.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle R1-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst