AFLYST
Kommuneplan 2009

03.01.C3.101


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer03.01.C3.101
PlannavnBlandet bolig- og erhvervsområde Vestergade
Omrdets anvendelseBlandet bolig- og erhvervsformål
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 75 %
Etageantal og bygningshjdeMax etager: 2,5
Max hjde: 11 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstrelse for udvalgsvarer: 2000 m
Max bruttoetageareal: 3000 m
Srlige bestemmelserButikker skal have et bruttoetageareal på mindst 1000 m².
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle C3-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst