AFLYST
Kommuneplan 2009

03.01.D1.669


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer03.01.D1.669
PlannavnButiksområde Vestergade
Omrdets anvendelseDetailhandelsformål
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 50 %
Etageantal og bygningshjdeMax hjde: 11,5 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstrelse for dagligvarer: 3500 m
Max butiksstrelse for udvalgsvarer: 2000 m
Max bruttoetageareal: 19500 m
Srlige bestemmelserButikker skal have et bruttoetageareal på mindst 1000 m². Etageantallet mod Vestergade må ikke overstige 2½ etage.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle D1-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst