AFLYST
Kommuneplan 2009

03.01.D1.957


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer03.01.D1.957
PlannavnButiksområde Mølmarksvej
Omrdets anvendelseDetailhandelsformål i form af butikker til udvalgsvarehandel
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Etageantal og bygningshjdeMax hjde: 11 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstrelse for udvalgsvarer: 2000 m
Max bruttoetageareal: 5700 m
Srlige bestemmelserButikker skal have et bruttoetageareal på mindst 1000 m².
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle D1-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst