AFLYST
Kommuneplan 2009

03.01.E2.455


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer03.01.E2.455
PlannavnErhvervsområde Odensevej
Omrdets anvendelseErhvervsformål i form af let/lokalt erhverv
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 40 %
Etageantal og bygningshjdeMax hjde: 9 m
Srlige bestemmelserSkiltning, reklamering, flagning, m.m. må ikke være vendt mod motorvej eller henvendt mod trafikanter på motorvejen, jf. Naturbeskyttelseslovens § 21.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle E2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst