AFLYST
Kommuneplan 2009

03.01.E4.122


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer03.01.E4.122
PlannavnErhvervsområde Englandsvej
Omrdets anvendelseErhvervsformål i form af tungt erhverv
ZonestatusEksisterende: By- og landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 60 %
Etageantal og bygningshjdeMax hjde: 12 m
Srlige bestemmelserOmrådet skal vejbetjenes fra Ørbækvej og Ring Nord. Grundene må ikke være mindre end 2500 m².
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle E4-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst