AFLYST
Kommuneplan 2009

04.01.C2.306


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer04.01.C2.306
PlannavnBlandet bolig- og erhvervsområde Nyborgvej
Omrdets anvendelseBlandet bolig- og erhvervsformål
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 50 %
Etageantal og bygningshjdeMax etager: 2
Max hjde: 8,5 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstrelse for dagligvarer: 1000 m
Max butiksstrelse for udvalgsvarer: 1000 m
Max bruttoetageareal: 2000 m
Srlige bestemmelserBebyggelsen langs Nyborgvej skal opføres som sluttet eller overvejende sluttet, og i facadeflugt.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle C2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst