AFLYST
Kommuneplan 2009

05.02.B2.926


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer05.02.B2.926
PlannavnBoligområde Kastanievej
Omrdets anvendelseBoligformål i form af overvejende fritliggende énbolighuse
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 30 %
Etageantal og bygningshjdeMax etager: 2
Max hjde: 8,5 m
Srlige bestemmelserOffentlighedens adgang til kysten skal sikres. Der kan ikke bygges boliger tættere på kysten end 50 m.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle B2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst