AFLYST
Kommuneplan 2009

06.02.C1.502


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer06.02.C1.502
PlannavnBlandet bolig- og erhvervsområde Strandgade
Omrdets anvendelseBlandet bolig- og erhvervsformål
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 30 %
Etageantal og bygningshjdeMax etager: 2
Max hjde: 8,5 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstrelse for dagligvarer: 400 m
Max butiksstrelse for udvalgsvarer: 400 m
Max bruttoetageareal: 800 m
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle C1-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst