AFLYST
Kommuneplan 2009

07.01.B6.921


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer07.01.B6.921
PlannavnTankefuld nord
Omrdets anvendelseBoligformål i form af blandet åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 100 %
Etageantal og bygningshjdeMax etager: 4
Max hjde: 14,5 m
Srlige bestemmelserI lokalplanlægningen skal der langs Hellegårdsvej sikres en sammenhængende grøn struktur. Bebyggelse og opholdsarealer skal forholde sig til den landskabelige sammenhæng de indgår i, og særlige grønne elementer skal bevares.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle B6-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst