AFLYST
Kommuneplan 2009

07.01.C3.919


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer07.01.C3.919
PlannavnTankefuld nord
Omrdets anvendelseBlandet bolig- og erhvervsformål
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 100 %
Etageantal og bygningshjdeMax etager: 4
Max hjde: 14,5 m
Srlige bestemmelserI lokalplanlægningen skal der langs Hellegårdsvej sikres en sammenhængende grøn struktur. Dele af området er omfattet af interessezone for fremtidig hovedlandevejs forlægning, og kræver derfor en afklaring med Vejdirektoratet som vejmyndighed for vejen.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle C3-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst