AFLYST
Kommuneplan 2009

07.01.C3.920


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer07.01.C3.920
PlannavnBlandet bolig- og erhvervsområde Sofielund
Omrdets anvendelseBlandet bolig- og erhvervsformål
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 200 %
Etageantal og bygningshjdeMax etager: 4
Max hjde: 14,5 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstrelse for dagligvarer: 1000 m
Max butiksstrelse for udvalgsvarer: 500 m
Max bruttoetageareal: 3000 m
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle C3-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst