AFLYST
Kommuneplan 2009

07.01.E1.923


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer07.01.E1.923
PlannavnErhvervsområde Tankefuld nord
Omrdets anvendelseErhvervsformål i form af serviceerhverv
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 75 %
Etageantal og bygningshjdeMax hjde: 15 m
Srlige bestemmelserDele af området er omfattet af interessezone for fremtidig hovedlandevejs forlægning, og at der ikke må lokalplanlægges for området før der er sket en afklaring af vejinteresserne med Vejdirektoratet som vejmyndighed for hovedlandevejen.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle E1-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst