AFLYST
Kommuneplan 2009

07.01.E6.625


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer07.01.E6.625
PlannavnErhvervsområde Hellegårdsvej
Omrdets anvendelseErhvervsformål i form af hotel-, kursus- eller konferencefaciliteter
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 30 %
Etageantal og bygningshjdeMax etager: 2
Max hjde: 8,5 m
Srlige bestemmelserAf hensyn til de landskabelige træk og drikkevandsinteresser skal bebyggelsen primært placeres i områdets østlige del.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle E6-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst