AFLYST
Kommuneplan 2009

07.01.R2.309


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer07.01.R2.309
PlannavnRekreativt område Tankefuld/Skovrejsning
Omrdets anvendelseRekreative formål i form af grøn kile og jordbrugsformål
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 5 %
Srlige bestemmelserSkovkilen skal planlægges så den veksler mellem skovområder og lysåbne arealer. I området etableres et sammenhængende stisystem. Der skal sikres et område med åbent udkig til Svendborg Sund.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle R2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst