AFLYST
Kommuneplan 2009

07.02.O2.466


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer07.02.O2.466
PlannavnOffentlig område Rantzausminde skole
Omrdets anvendelseOffentlige formål i form af skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner
ZonestatusEksisterende: By- og landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 40 %
Etageantal og bygningshjdeMax etager: 2
Max hjde: 11 m
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle O2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst