AFLYST
Kommuneplan 2009

10.02.C2.239


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer10.02.C2.239
PlannavnBlandet bolig- og erhvervsområde Langgade
Omrdets anvendelseBlandet bolig- og erhvervsformål
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 50 %
Etageantal og bygningshjdeMax etager: 2
Max hjde: 8,5 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstrelse for dagligvarer: 400 m
Max butiksstrelse for udvalgsvarer: 400 m
Max bruttoetageareal: 1500 m
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle C2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst