AFLYST
Kommuneplan 2009

10.02.O2.296


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer10.02.O2.296
PlannavnOffentlig område Hesselager Skole
Omrdets anvendelseOffentlige formål i form af skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 40 %
Etageantal og bygningshjdeMax etager: 2
Max hjde: 11 m
Srlige bestemmelserDer kan på område nord for skolen på eksisterende sportsplads opføres multihal til idrætsundervisning med tilhørende faciliteter. Der kan opføres max. 1200 m² i optil 8,5 meters højde.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle O2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst