AFLYST
Kommuneplan 2009

10.03.E2.855


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer10.03.E2.855
PlannavnErhvervsområde Skovvej
Omrdets anvendelseErhvervsformål i form af let/lokalt erhverv
ZonestatusEksisterende: By- og landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 40 %
Etageantal og bygningshjdeMax hjde: 9 m
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle E2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst