AFLYST
Kommuneplan 2009

10.10.T2.266


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer10.10.T2.266
PlannavnTekniske anlæg deponering Klintholm
Omrdets anvendelseTekniske anlæg i form af forsynings- og rensningsanlæg, affaldsdeponerings- og affaldsbehandlingsanlæg og oplagspladser
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Landzone
Srlige bestemmelserDer kan etableres skydebaneanlæg i det omfang, at det er foreneligt med hovedanvendelsen, og at støj- og miljøforhold overholder Miljøstyrelsens vejledende grænser.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle T2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst