AFLYST
Kommuneplan 2009

10.12.E6.349


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer10.12.E6.349
PlannavnErhvervsområde Broholm Gods
Omrdets anvendelseErhvervsformål i form af hotel-, kursus- eller konferencefaciliteter
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Landzone
Etageantal og bygningshjdeMax etager: 2
Max hjde: 8,5 m
Srlige bestemmelserNy bebyggelse og ombygning kan kun ske på eksisterende fundamenter efter forudgående godkendelse fra Kulturarvsstyrelsen. Levende hegn skal beskyttes af hensyn til deres funktion som spredningskorridor.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle E6-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst