AFLYST
Kommuneplan 2009

10.12.R2.729


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer10.12.R2.729
PlannavnRekreativt område Broholm Gods Park
Omrdets anvendelseRekreative formål i form af grøn kile og jordbrugsformål
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Landzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 5 %
Srlige bestemmelserDet er muligt at etablere ridebanelæg i området. Levende hegn skal beskyttes af hensyn til deres funktion som spredningskorridor. Der kan ikke opføres nye bygninger, - dog undtaget en udvidelse på max. 50 m i forbindelse med Halfway-house.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle R2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst