AFLYST
Kommuneplan 2009

10.12.R8.662


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer10.12.R8.662
PlannavnRekreativt område - Broholm Gods Golfbane
Omrdets anvendelseRekreative formål i form af golfbane eller jordbrugsformål
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Landzone
Srlige bestemmelserEtablering af golfbane skal tage udgangspunkt i herregårdslandskabet. Levende hegn skal beskyttes af hensyn til deres funktion som spredningskorridor. Der kan udover max. 800 m² greenkeeperfaciliteter og max. 15 m² teknikhus ikke opføres nye bygninger.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle R8-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst