AFLYST
Kommuneplan 2009

11.02.C2.899


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer11.02.C2.899
PlannavnBlandet bolig- og erhvervsområde Landevejen
Omrdets anvendelseBlandet bolig- og erhvervsformål
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 50 %
Etageantal og bygningshjdeMax etager: 2
Max hjde: 8,5 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstrelse for dagligvarer: 800 m
Max butiksstrelse for udvalgsvarer: 200 m
Max bruttoetageareal: 1000 m
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle C2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst