AFLYST
Kommuneplan 2009

11.02.E2.846


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer11.02.E2.846
PlannavnErhvervsområde Hammelbrovej
Omrdets anvendelseErhvervsformål i form af let/lokalt erhverv
ZonestatusEksisterende: Landzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 40 %
Etageantal og bygningshjdeMax hjde: 9 m
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle E2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst