AFLYST
Kommuneplan 2009

01.01.C3.727


Bestemmelser

StatusAflyst
Plannummer01.01.C3.727
PlannavnBlandet bolig- og erhvervsområde Frederiksgade
Omrdets anvendelseBlandet bolig- og erhvervsformål
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 140 %
Etageantal og bygningshjdeMax hjde: 15 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstrelse for dagligvarer: 300 m
Max butiksstrelse for udvalgsvarer: 600 m
Max bruttoetageareal: 2000 m
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle C3-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Aflyst