Kommuneplan 2009

01.01.B2.642


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer01.01.B2.642
PlannavnBoligområde Sankt Jørgensvej
Områdets anvendelseBoligformål i form af overvejende fritliggende énbolighuse.
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 30 %
Etageantal og bygningshøjdeMax etager: 2
Max højde: 8,5 m
Særlige bestemmelserBebyggelsen langs Sankt Jørgens Vej opføres i facadeflugt og i husdybde svarende til den fremherskende i området.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle B2-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget