Kommuneplan 2009

01.01.B4.473


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer01.01.B4.473
PlannavnBoligområde Strandvej/Niels Juels Vej/Præstevæng
Områdets anvendelseBoligformål i form af fritliggende énbolighuse
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 45 %
Etageantal og bygningshøjdeMax etager: 2,5
Max højde: 11,5 m
Særlige bestemmelserBebyggelsen langs Valdemarsgade skal opføres som sluttet eller overvejende sluttet bebyggelse, i eksisterende fadeflugt og med husdybder svarende til den fremherskende i området.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle B4-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget