Kommuneplan 2009

01.01.B5.646


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer01.01.B5.646
PlannavnBoligområde Bagergade / Sankt Knuds Vej
Områdets anvendelseBoligformål i form af etagebebyggelse
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 50 %
Etageantal og bygningshøjdeMax etager: 2,5
Max højde: 11,5 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstørelse for dagligvarer: 100 m²
Max butiksstørelse for udvalgsvarer: 100 m²
Max bruttoetageareal: 600 m²
Særlige bestemmelserDetailhandel tillades kun indenfor bymidteafgrænsningen.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle B5-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget