Kommuneplan 2009

01.01.C3.258


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer01.01.C3.258
PlannavnBlandet bolig- og erhvervsområde Ørkildsgade
Områdets anvendelseBlandet bolig- og erhvervsformål
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 75 %
Etageantal og bygningshøjdeMax etager: 2,5
Max højde: 11,5 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstørelse for dagligvarer: 1000 m²
Max butiksstørelse for udvalgsvarer: 200 m²
Max bruttoetageareal: 2000 m²
Særlige bestemmelserDetailhandel tillades kun indenfor bymidteafgrænsningen.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle C3-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget