Kommuneplan 2009

01.01.C3.583


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer01.01.C3.583
PlannavnBlandet bolig- og erhvervsområde Nordre Havnevej
Områdets anvendelseBlandet bolig- og erhvervsformål
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 140 %
Etageantal og bygningshøjdeMax højde: 25 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstørelse for dagligvarer: 3500 m²
Max butiksstørelse for udvalgsvarer: 2000 m²
Max bruttoetageareal: 10000 m²
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle C3-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget