Kommuneplan 2009

01.01.C3.727


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer01.01.C3.727
PlannavnBlandet bolig- og erhvervsområde Frederiksgade
Områdets anvendelseBlandet bolig- og erhvervsformål
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 140 %
Etageantal og bygningshøjdeMax højde: 15 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstørelse for dagligvarer: 300 m²
Max butiksstørelse for udvalgsvarer: 600 m²
Max bruttoetageareal: 2000 m²
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle C3-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget