Kommuneplan 2009

01.01.C4.146


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer01.01.C4.146
PlannavnBlandet bolig- og erhvervsområde Ramsherred
Områdets anvendelseBlandet bolig- og erhvervsformål
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Etageantal og bygningshøjdeMax etager: 4
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstørelse for dagligvarer: 300 m²
Max butiksstørelse for udvalgsvarer: 1000 m²
Max bruttoetageareal: 10000 m²
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle C4-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget