Kommuneplan 2009

01.01.D1.445


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer01.01.D1.445
PlannavnButiksområde Tinghusgade
Områdets anvendelseDetailhandelsformål
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 200 %
Etageantal og bygningshøjdeMax højde: 11,5 m
Detailhandel
(etagemeter)
Max butiksstørelse for dagligvarer: 1500 m²
Max butiksstørelse for udvalgsvarer: 2000 m²
Max bruttoetageareal: 16000 m²
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle D1-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget