Kommuneplan 2009

01.01.E1.114


Bestemmelser

StatusVedtaget
Plannummer01.01.E1.114
PlannavnErhvervsområde Kullinggade
Områdets anvendelseErhvervsformål i form af serviceerhverv
ZonestatusEksisterende: Byzone
Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
Max: 75 %
Etageantal og bygningshøjdeMax højde: 15 m
Særlige bestemmelserDer kan etableres en punktbygning med en maksimal højde på 18 m.
Fælles bestemmelser
(bestemt efter typografi)
Fællesbestemmelser der gælder for alle E1-områder gælder også for dette område.Oversigtskort

Status

Vedtaget